“Mijn studie komt me nog dagelijks van pas in de zorg”

May 3, 2022

Share this article:

Als oud-studente Econometrie verbetert Gerbrich Hoekstra nu dagelijks de zorg met slimme ICT. Vanuit softwareleverancier ChipSoft werkt zij aan oplossingen, waarmee afsprakenplanners binnen de revalidatiezorg alle beschikbare capaciteit optimaal benutten, afgestemd op de zorgvraag van de patiënt.

Hoe kwam jij vanuit je studie Econometrie uit in de zorg-ICT?

Op de middelbare school lagen wiskunde en economie mij al goed. De vervolgstap naar econometrie was dus vrij logisch. Wat ik zo leuk vind aan die studie, zijn de focus op voorspellende modellen en het optimaliseren van processen. Toen ik na mijn opleiding zocht naar een baan, viel mijn oog op de vacature van softwareontwikkelaar binnen het capaciteitsmanagementteam van ChipSoft. Die sloot perfect aan op de onderdelen die ik zo leuk vond tijdens mijn studie.

Heb je altijd al iets met zorg gehad?

Eerlijk gezegd is die interesse pas écht gegroeid tijdens mijn werk. Ik wil vooral heel graag snel effect zien van wat ik maak. Maar een mooi, voorspellend model voor de koopkracht lokt mij niet zo, ik werk liever een oplossing voor praktische vraagstukken. Die zijn er in de zorg genoeg. Het leuke is dat mijn werk dus niet ergens op een plank blijft liggen, maar maatschappelijke impact heeft.

Kun je dat toelichten?

Op dit moment werk ik aan software voor het plannen van lange behandeltrajecten in de revalidatiezorg. Deze behandelplannen zijn veel intensiever dan die in ziekenhuizen, waar je meestal een intake, opname, preoperatieve screening, operatie en een aantal controles hebt. In de revalidatiezorg plan je vaak meerdere weken, met meerdere behandelingen per week, door meerdere behandelaars. Dat is een stuk complexer, omdat die afspraken ook nog eens in bepaalde volgordes op elkaar moeten aansluiten. Met onze software willen we ervoor zorgen dat patiënten zo efficiënt mogelijk geholpen worden, met minimale wachttijden tussen de afspraken.

En wat doe jij dan concreet?

Ik richt me op de resourceplanning en de behandeling van de patiënt. Samen met mijn team zorg ik voor een structuur, met intervallen, startweken, aantallen weken, et cetera. Op basis van de wensen en eisen van zorginstellingen heb ik software geschreven dat met een planvoorstel komt. Die zegt dus niet alleen ‘deze behandelaren hebben de komende tien weken zo veel plek en deze behandelaren zitten vol’, maar stelt direct voor om een specifieke behandelaar te kiezen op een specifieke werkdag. Het idee is dat de planners hiermee een soort basisweekplanning krijgen, zodat zij die niet zelf voor tien weken hoeven te maken.

Waar loop je dan tegenaan?

Bijvoorbeeld dat er wel plekken vrij zijn in de agenda’s, maar dat het niet meteen lukt om afspraken aansluitend in te plannen voor de patiënt, bijvoorbeeld doordat de fysiotherapeut alleen aan het begin van de ochtend plek heeft en de ergotherapeut alleen aan het eind van de middag.

Hoe komt je studieachtergrond van pas bij het aanpakken van dit soort vraagstukken?

Die achtergrond helpt me dagelijks. Het stukje wiskunde wat hiervoor nodig is, heb ik tijdens de studie geleerd. Ook ‘operations research’ is een vak dat me nog dagelijks van pas komt. Maar als je kijkt naar een gemiddelde weekdag, dan bestaat het grootste deel uit programmeren.

Is dat iets wat je bij ChipSoft hebt geleerd?

Je leert het tijdens de studie ook, maar in de praktijk leer je dat nóg beter te doen. We programmeren in programmeertaal R – vergelijkbaar met Python – maar waar het tijdens de studie voldoende was om een oplossing te maken, is het nu pas goed genoeg als die oplossing ook nog eens snel is. Een planner in een revalidatiecentrum kun je namelijk niet een half uur laten wachten.

Kom je in jouw werk ook veel in zorginstellingen?

Het meeste doe ik vanuit kantoor, maar ik ga regelmatig mee naar projectdagen en livegangen. Dat zijn dagen waarop een zorginstelling onze software daadwerkelijk in gebruik neemt. Hartstikke leuk, want dan hoor je direct van de klant wat de wensen zijn.

Kortom, zorg-ICT is een aanrader voor studenten Econometrie?

Ja, zeker wanneer je graag de theorie die je leert wil omzetten naar praktische oplossingen. In de zorg-ICT werk je echt aan iets tastbaars. Je werkt niet aan een getal in een managementrapport, maar aan oplossingen voor de zorg waar mensen blij van worden.

Ben jij op zoek naar een stageplek waarbij je, net als Gerbrich, impact maakt met slimme zorg-ICT? Bekijk dan hier de stagemogelijkheden bij ChipSoft

Read more

The importance of statistics in sport

The importance of statistics in sport

“In terms of merit, sports have mathematical statistics. That is how you know who the best player is”. (Norm MacDonald) Until thirty/forty years ago people would most likely not believe in this statement, but the situation has changed since the end of the 90s when...