20 jaar geleden: Voortgangstoetsen en practica voor eerstejaars

June 14, 2016

Share this article:

‘20 jaar geleden’ is een terugkerende rubriek in de GAXEX, die wordt gepubliceerd op De Econometrist. Er wordt gezocht in GAXICES van 20 jaargangen terug naar een artikel dat het waard is opnieuw aan het licht te komen. In dit geval is dat een kritische blik op veranderingen binnen de opleiding Econometrie aan de RUG. In ’94-/’95 werd er een aantal veranderingen doorgevoerd, waar niet iedereen de toegevoegde waarde van inzag. Een sceptische houding jegens vernieuwingen viel natuurlijk te verwachten. Lees hier hoe EOR in de loop van tijd is veranderd en oordeel zelf; was vroeger alles beter?
Doorgeefkolom

Is het eerste jaar econometrie te makkelijk gemaakt? Zijn het practicum en de voortgangstoets effectieve middelen om het studiegedrag positief te beïnvloeden? Is het eerste jaar representatief voor daaropvolgende studiejaren? Deze vraag stelde H.E. Nusse in de vorige editie van de doorgeefkolom. De GAXEX-redactie, als deelverzameling van de econometristenpopulatie, heeft hier zo haar eigen mening over.
Over het algemeen wordt het eerste jaar van de studie de laatste drie jaar te gemakkelijk ervaren door de studenten. Vooral de editie ’94/’95 was volgens studenten een lachertje, de laatste twee jaar trok dat ietsje bij. De oorzaak hiervan moet zowel in de studiestof als in de studievorm gezocht worden. Met de overstap op “Statistiek in de Praktijk” van Moore en McCabe zijn de statistiekvakken van de eerste twee trimesters gedegenereerd tot een soort veredeld VWO-Wiskunde A. De betreffende statistiekdocenten zouden serieus moeten nadenken over een alternatieve inrichting van Statistiek 1a en Statistiek 1b. Op zich is het gedeeltelijk verlies van inhoud van een enkel vak niet fataal voor de kwaliteit van een studie, veel ingrijpender is een andere studievorm. We hebben het hier over de invoering van de voortgangstoetsen en de practica. De voortgangstoets moet ervoor zorgen dat studenten de stof bijhouden: bij voldoende resultaat krijg je een punt extra op je tentamen voor economie. Deze beloning is niet representatief voor de geleverde prestatie: ook de andere vakken worden op de voortgangstoets behandeld. Naar onze mening wordt het beoogde resultaat bij lange na niet gehaald: diegenen die de voortgangstoetsen serieus maken, zijn voornamelijk degenen die sowieso de stof goed bijhouden, danwel zonder de hulp van deze toetsen de tentamens met voldoende resultaat zullen afleggen. Het handjevol studenten dat werkelijk baat heeft bij deze vorm van studieondersteuning, zal dit alleen in het begin merken. Zodra de stimulans wegvalt, zullen ook de studieresultaten verslechteren. Zowel de voortgangstoetsen als de practica lijden onder hetzelfde fenomeen: ze hebben slechts een tijdelijke positieve invloed op de studieresultaten, maar drukken geen stempel op het permanente studiegedrag van studenten. Daarbij komt het schoolse karakter van de practica: zogenaamd verplicht aanwezig zijn en het maken van sommetjes onder begeleiding. De practicumopgaven liggen precies in het verlengde van die van de werkcolleges en voegen daardoor niets toe aan het betreffende vak. Herhaling en oefening zijn prima, maar overdrijven is ook een kunst. Het zou beter zijn als tijdens een practicum een ‘echt’ probleem wordt geponeerd, waarvan de oplossing in een verslag (of een mondelinge presentatie) moet worden uitgewerkt. Als een student zo’n verslag dan niet serieus maakt, betekent dat dat hij of zij het vak niet kan halen. Dit alles ter bevordering van het zogenaamde wetenschappelijk denken.
In de huidige situatie zullen de voortgangstoetsen en practica enkel tot een studiepuntgericht denken leiden: laat ik er maar naar toe gaan, dan maak ik nog een kansje om de vier punten te scoren. Het eventuele positieve effect op het studiegedrag is slechts van tijdelijke aard, laat staan dat in het eerste jaar het wetenschappelijk denken wordt gestimuleerd. Het nieuwe eerste jaar van de Universitaire Basis Opleiding is te gemakkelijk, maar vooral te schools en zeker geen goede voorbereiding op de volgende jaren van de studie. Op deze manier worden alleen goede korte termijn resultaten geboekt. Aangezien deze discussie naar onze mening nog lang niet afgerond is, geven wij de doorgeefkolom aan iemand die zich veel bezig houdt met de UBO: dr. K. Nevels.
Benieuwd wat dr. K. Nevels hierop te zeggen heeft? Kom langs op de VK en lees zijn antwoord op deze doorgeefkolom in het GAXEX-archief.


Dit artikel is geschreven door Agnes Lieftinck.

Agnes

 

Read more

VESTING Candidate Board 2023-2024

VESTING Candidate Board 2023-2024

Yesterday, the VESTING Board 2023-2024 was announced. Today, they will introduce themselves in this article, so you can learn a little bit more about them! Chairman Dear VESTING Members! My name is Lucas Peek and I will be the Chairman of the 34th VESTING...

Impression of the VESTING Introduction Weekend

Impression of the VESTING Introduction Weekend

By Otis de Waal For the first time in two years the VESTING Introduction Weekend could take place without any covid-restrictions, and what a weekend it was! It was in the days before the academic year was set to begin, so high time for the first year econometrics...

Impression of the International Programme 2022

Impression of the International Programme 2022

In “normal” times VESTING organizes a yearly International Programme, but, due to corona, the last two trips got cancelled. Luckily, the international programme could proceed as planned this year. After months of hard work by the International Programme Committee,...