Back to the Roots: 25 jaar geleden in de GAXEX

October 6, 2015

Share this article:

VESTING mag deze week haar vijfde lustrum vieren en daarom wordt er teruggeblikt naar de oprichting van de vereniging. Waar normaal gesproken de rubriek ’20 jaar geleden in de GAXEX’ verscheen, kijken we nu naar de oprichting van VESTING 25 jaar geleden. Destijds verscheen er in de GAXEX het onderstaande artikel over de oprichting van VESTING. Daar waar VESTING nu met hoofdletters geschreven wordt, was dat vroeger nog niet zo. Ook was VESTING toen een afkorting waar dat nu niet meer zo is. Lees hieronder waar de wortels van VESTING liggen.


DE VESTING
Wellicht ben je lid geworden toen je je boeken bestelde en nu rijst de vraag “wat heb ik aan dat lidmaatschap en wat is de Vesting nou eigenlijk?”.
In 1977 richtten studenten aan de toenmalige interfaculteit econometrie de I.V.E. (Interfaculteits Vereniging Econometrie) op. Het doel was het op informele wijze bevorderen van contacten tussen econometrie studenten. Dat doel is nog steeds actueel, de naam echter niet. Daar de interfaculteit sinds de fusie met de faculteit der economische wetenschappen door het leven gaat als vakgroep, heeft in 1989 het predicaat “interfaculteits” moeten wijken en is de I.V.E. omgedoopt in Vesting: Vereniging van Econometrie Studenten In Groningen.
De naamsverandering heeft echter geen afbreuk gedaan aan de “I.V.E.-gezelligheid”: nog steeds worden er regelmatig “genoeglijke” en drukbezochte borrels georganiseerd. Bovendien zijn er voor de sportievelingen diverse sportevenementen, waaronder volleybal- en zaalvoetbaltournooien, een schaakcompetitie, bridgedrives en een klaverjasavond. Naast deze gezelligheidsactiviteiten organiseert de Vesting ook excursies, het afgelopen jaar bijvoorbeeld naar Ahold, Akzo, het CBS en Fokker. Ook de eerstejaars werden niet vergeten, hun excursie voerde naar Hooghoudt B.V.. Ook worden enkele interessante aspecten van de econometrie belicht in lezingen die gegeven worden, zowel door wetenschappelijk personeel van de vakgroep, als door econometristen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven.

Het eerst komen jullie, als eerstejaars, waarschijnlijk met de Vesting in aanraking bij de boekenverkoop (voor alle studiejaren wordt de verplichte literatuur verkocht met 10% korting) en op het introductiekamp. Ieder jaar wordt er een vierdaags eerstejaarskamp op een van de Waddeneilanden georganiseerd. Er worden dan mentorgroepen gevormd, die bestaan uit twee ouderejaars en ongeveer tien eerstejaars. Deze mentorgroepen komen ook na het kamp nog regelmatig bijeen voor een gezellige mentoravond, die doorgaans wordt besloten met een bezoek aan de borrel.
De vereniging wordt gedragen door veel actieve leden die deel uitmaken van verschillende commissies, die Vesting-activiteiten organiseren. Het huidige bestuur dat tot begin oktober aan zal blijven bestaat uit:

Ide Advokaat              voorzitter                      050-142556
Mirjam van der Zouw       secretaris                      050-719379
Edward Rosbergen          penningmeester en sport         050-731619
Jaap Wieringa             borrels en lezingen             050-188592
Wilbert Boon              buitenlandse reis en lezingen   050-137176
Ellen Oude Lashof         binnenlandse excursies          050-775548
Karin Hilbink             boeken                          050-775749

De Vesting deelt samen met de Gaxex een kamer in de WSN-hoogbouw, namelijk WSN-120. Het telefoonnummer van deze kamer is 637062.
Welkom!

Ide Advokaat

Geboortekaartje VESTINGIn GAXEX 2 van de 13e jaargang verscheen al een aankondiging van de ‘geboorte’ van VESTING

 


Dit artikel verscheen in GAXEX 0, jaargang 14.

Read more

Introduction Weekend Impression

Introduction Weekend Impression

Every year VESTING organizes an introduction weekend for the freshmen, including myself. The general theme of this weekend is getting to know your new fellow students. It is also a perfect opportunity to get a glimpse of the new world as a student. This was done by a...

VESTING Candidate Board 2023-2024

VESTING Candidate Board 2023-2024

Yesterday, the VESTING Board 2023-2024 was announced. Today, they will introduce themselves in this article, so you can learn a little bit more about them! Chairman Dear VESTING Members! My name is Lucas Peek and I will be the Chairman of the 34th VESTING...

Impression of the VESTING Introduction Weekend

Impression of the VESTING Introduction Weekend

By Otis de Waal For the first time in two years the VESTING Introduction Weekend could take place without any covid-restrictions, and what a weekend it was! It was in the days before the academic year was set to begin, so high time for the first year econometrics...